โครงการเร่งด่วน

scholarship1

โครงการมอบทุนศึกษา

Donation : /
0 %

DONATE NOW

โครงการต่าง ๆ

scholarship1

โครงการมอบทุนศึกษา

Donation : /
0 %

โครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีในช่วงเดือนธันวาคม

DONATE NOW
โบราณศาสตร์

โครงการโบราณศาสตร์

Donation : /
0 %

เป็นงานให้ความรู้ในศิลปะศาสตร์ เช่น กสิณกรรมฐาน, โหราศาสตร์แนวพุทธ เป็นต้น อันเป็นภูมิปัญญาของชาติและพุทธศาสนา

DONATE NOW
รับชมมีเดีย

รับชมมีเดีย

ท่านสามารถชมวีดีโอ เอกสาร อุปกรณ์ สื่อการพัฒนากายและจิตของทางมูลนิธิได้ตามอัธยาศัย และสามารถสนับสนุนได้ตามจิตศรัทธา

สมัครเป็นอาสาสมัคร

สมัครเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิต้องการท่านมาเป็นจิตอาสาในโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน เพียงแต่ท่านแจ้งความประสงค์

บริจาคสนับสนุน

บริจาคสนับสนุน

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคทุนทรัพย์หรือบริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ

Watch our media video

ชมสื่อวีดีโอของเรา

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการบริจาคทรัพย์ หรืออุทิศแรงกาย เพื่อขับเคลื่อนสังคม ด้วยจิตอาสาตามโครงการต่าง ๆ

JOIN TODAY

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2-12 เมษายน 2561

06 พฤษภาคม, 2018Posted In : ไม่มีหมวดหมู่

มูลนิธิสุวรรณโคมคำได้บริจาค ได้ระด READ MORE

ผู้บริจาคกล่าวว่า

มูลนิธิสุวรรณโคมคำเป็นที่ซึ่งให้ความรู้หลากหลายรูปแบบ

ทั้งการเรียนรู้วิชา สอนหลักธรรมะ
ถ้าศึกษาเข้าใจแล้ว นำมาใช้ในชีวิตประจำได้ดีมากค่ะ   และวิชาต่าง ๆ ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลได้มากเลยค่ะ

คุณรุจิกาญจน์ อุดร เจ้าของธุรกิจร้านเสื้อผ้าอาหารและนักพยากรณ์

ดิฉันได้มาเรียนศาสตร์พยากรณ์ที่มูลนิธิสุวรรณโคมคำ เห็นว่า เรียนรู้วิชาได้ง่าย เรียนเป็นลำดับขั้นตอน มีความละเอียดและแม่นยำ ได้ดูดวงชะตาของตนเองและคนในครอบครัว รู้สึกทึ่งมาก ที่นี่สอนให้รู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่หวงวิชาค่ะ

คุณอังค์วรา จิตต์วรวงศ์ อดีตรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการธนาคาร ธ.ทหารไทย

วันนี้นอกจากผมจะให้ความสุขผู้คนผ่านเสียงดนตรีแล้ว  ผมยังได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาชีวิตด้วยวิชชาโหราศาสตร์แนวพุทธที่ผมได้ร่ำเรียนมา ขอขอบคุณโอกาสและความรู้เหล่านี้ที่มูลนิธิสุวรรณโคมคำมอบให้กับผม

คุณปุ๊ปปั๊บ น๊อคเดอะร๊อค นักร้องวงร๊อคชื่อดัง
Translate »