มูลนิธิสุวรรณโคมคำมอบทุนการศึกษา_3

ปฏิบัติธรรม ไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาปี 60

ประมวลภาพงานปฏิบัติธรรมและไหว้ครูใหญ่ประจำปี 2560 ของมูลนิธิสุวรรณโคมคำ วันที่ 8-11 ธันวาคม มีกิจกรรม เช่น บวชเนกขัมมะ, มอบทุนการศึกษา, สวดมนต์โต้รุ่ง, ธุดงค์, ฝึกกสิณไฟ น้ำ…ไหว้ครูบูรพาจารย์… “งานนี้ได้สร้างโอกาสให้กับผู้ปฏิบัติ ได้ฝึกฝนพัฒนาตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ” (พอ.ดร.มหายงยุทธ ธีรธมฺโม ประธานมูลนิธิกล่าว)

ชมวัดอรุณ12

นำเสด็จกษัตริย์เลโซโทและพระราชินีชมวัดอรุณฯ 27 ต.ค.2560

สมเด็จพระราชาธิบดีเดวิด โมฮาโต เบเร็ง ซีโซ เลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินี มาเซนาเต โมฮาโต เซอีโซ แห่งราชอาณาจักรเลโซโท(His Majesty King David Mohato Bereng Seeiso Letsie III and Her Majesty Queen Masenate Mohato Seeiso) เสด็จยังประเทศไทย เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค 2560

ในเช้าของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 พระองค์และองค์ราชินีได้เสด็จเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมภายในวัดอรุณราชวราราม การนี้มีคณะสงฆ์จากวัดอรุณ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ คณะทูต เจ้าหน้ารัฐ และประชาชน ถวายการต้อนรับ การเยี่ยมชมทำให้พอพระทัยเป็นอย่างมากกับการเสด็จ

หมายเหตุ: พระเดชพระคุณ พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)  ได้มอบหมายให้ท่านพระมหาชุมพร นิติสาโร (เลขานุการมูลนิธิสุวรรณโคมคำ, อาจารย์ ม.มหาจุฬาฯ) และคณะ มีพระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร.(ผู้นำอำนวยการส่วนงานอาเซียน มจร.,ที่ปรึกษามูลนิธิสุวรรณโคมคำ) ทำหน้าที่อธิบาย และนำชมสถาปัตยกรรม  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ โดยท่านหลวงพ่อประครูประทีปกิจจาภิรมย์ได้มอบของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธี

กฐิน1

กฐินแรก สถานปฏิบัติธรรมสุวรรณาภา 7 ตุลาคม 2560

กฐินสามัคคีได้แรงศรัทธาของศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เพื่อบูรณะสถานปฏิบัติและส่งเสริมกิจกรรมมูลนิธิสุวรรณโคมคำ ทอดถวาย ณ สถานปฏิบัติธรรมสุวรรณาภา จ.พิษณุโลก ทางมูลนิธิแสดงความขอบคุณแด่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงสำเร็จมีแด่ทุกท่านตั้งแต่วินาทีเป็นต้นไป

รัตตัญญู10_0

รัตตัญญู รุ่นที่ 10 (โครงการโบราณศาสตร์)

รัตตัญญญูรุ่น ๑๐ ระหว่าง 26 มิ.ย.-3 ก.ค.2560(โบราณศาสตร์สำหรับพระสงฆ์และกิจกรรมพัฒนาสถานปฏิบัติธรรมสุวรรณาภา) อบรมโดย ท่านพระอาจารย์ ดร.พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม และคณะ ทางมูลนิธิของเรา ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน

 

 

ไหว้พระบรมครู

พิธีไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า 3/58

มูลนิธิสุวรรณโคมคำเปิดไหว้ครูเสริมสิริมงคลและไหว้ครูเรียนสรรพวิชชาสุวรรณโคมคำ(ต้นตำรับ)และศาสตร์สมัยใหม่ พร้อมรับ “พระคัมภีร์สุรรณโคมคำ” และรับสิริมงคลต่าง ๆ เช่น  ครอบพระธาตุ: พระบรมสารีริกธาตุ,  บายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีร้อยกว่าท่าน ในวันที่ ๓ และ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้READ MORE

  • 0
  • 1
  • 2

อานุภาพกสิณชั้นสูงฝึกภาคสนาม

พระอาจารย์ คณาจารย์ และผู้ศึกษาอานุภาพกสิณขั้นสูง(ภาคปฏิบัติ) มูลนิธิสุวรรณโคมคำ ปฏิบัติธรรม จัดพิธีมหาพุทธานุภาพ(บรรจุพุทธคุณสู่วัตถุมงคล) ขึ้นเขาสักการะบูรพาจารย์ ถือธุดงค์ ศึกษาพืชสมุนไพรตามไหล่เขา พร้อมนำวัตถุมงคล น้อมจิตอัญเชิญบูรพาจารย์ปลุกเสก ปลูกพืชสมุนไพร เยี่ยมคุณยายยิ้มอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมกลางป่าลึก ศึกษาประวัติศาสตร์ ตามรอยบูรพาจารย์ และวัฒนธรรท้องถิ่น เมื่อวันที่11- 13 ก.ย.2558 ณ สุวรรณาภา พิษณุโลก

READ MORE

Translate »