กฐิน1

กฐินแรก สถานปฏิบัติธรรมสุวรรณาภา 7 ตุลาคม 2560

กฐินสามัคคีได้แรงศรัทธาของศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เพื่อบูรณะสถานปฏิบัติและส่งเสริมกิจกรรมมูลนิธิสุวรรณโคมคำ ทอดถวาย ณ สถานปฏิบัติธรรมสุวรรณาภา จ.พิษณุโลก ทางมูลนิธิแสดงความขอบคุณแด่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงสำเร็จมีแด่ทุกท่านตั้งแต่วินาทีเป็นต้นไป

รัตตัญญู10_0

รัตตัญญู รุ่นที่ 10 (โครงการโบราณศาสตร์)

รัตตัญญญูรุ่น ๑๐ ระหว่าง 26 มิ.ย.-3 ก.ค.2560(โบราณศาสตร์สำหรับพระสงฆ์และกิจกรรมพัฒนาสถานปฏิบัติธรรมสุวรรณาภา) อบรมโดย ท่านพระอาจารย์ ดร.พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม และคณะ ทางมูลนิธิของเรา ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน

 

 

ไหว้พระบรมครู

พิธีไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า 3/58

มูลนิธิสุวรรณโคมคำเปิดไหว้ครูเสริมสิริมงคลและไหว้ครูเรียนสรรพวิชชาสุวรรณโคมคำ(ต้นตำรับ)และศาสตร์สมัยใหม่ พร้อมรับ “พระคัมภีร์สุรรณโคมคำ” และรับสิริมงคลต่าง ๆ เช่น  ครอบพระธาตุ: พระบรมสารีริกธาตุ,  บายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีร้อยกว่าท่าน ในวันที่ ๓ และ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้READ MORE

  • 0
  • 1
  • 2

อานุภาพกสิณชั้นสูงฝึกภาคสนาม

พระอาจารย์ คณาจารย์ และผู้ศึกษาอานุภาพกสิณขั้นสูง(ภาคปฏิบัติ) มูลนิธิสุวรรณโคมคำ ปฏิบัติธรรม จัดพิธีมหาพุทธานุภาพ(บรรจุพุทธคุณสู่วัตถุมงคล) ขึ้นเขาสักการะบูรพาจารย์ ถือธุดงค์ ศึกษาพืชสมุนไพรตามไหล่เขา พร้อมนำวัตถุมงคล น้อมจิตอัญเชิญบูรพาจารย์ปลุกเสก ปลูกพืชสมุนไพร เยี่ยมคุณยายยิ้มอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมกลางป่าลึก ศึกษาประวัติศาสตร์ ตามรอยบูรพาจารย์ และวัฒนธรรท้องถิ่น เมื่อวันที่11- 13 ก.ย.2558 ณ สุวรรณาภา พิษณุโลก

READ MORE

Translate »