โครงการมอบทุนศึกษา

scholarship1
0 %
Donation : /

โครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีในช่วงเดือนธันวาคม

DONATE NOW

โครงการโบราณศาสตร์

โบราณศาสตร์
0 %
Donation : /

เป็นงานให้ความรู้ในศิลปะศาสตร์ เช่น กสิณกรรมฐาน, โหราศาสตร์แนวพุทธ เป็นต้น อันเป็นภูมิปัญญาของชาติและพุทธศาสนา

DONATE NOW

โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

สืบสานประวัติศาสตร์
0 %
Donation : /

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เช่น เทศน์มหาชาติ, บายศรีสู่ขวัญ, พิธีครอบพระธาตุ ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

DONATE NOW

โครงการปฏิบัติกสิณกรรมฐาน

kasana
0 %
Donation : /

โครงการกสิณกรรมฐาน เรียนรู้การรวมจิตให้เป็นสมาธิและใช้พลังสมาธิ เพื่อพัฒนากายจิตปัญญา ประยุกต์ใช้สร้างความสำเร็จในชีวิตประจำวัน

DONATE NOW

โครงการปลูกพืชสมุนไพร

yathai
0 %
Donation : /

อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรหายาก ขยายพันธุ์ และแบ่งปันสู่พื้นที่ต่าง ๆ โดยเริ่มจากชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

DONATE NOW

โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี

dhammapractics
0 %
Donation : /

จัดการปฏิบัติธรรมทุกเดือนธันวาคม เพื่อสร้างโอกาสทางการปฏิบัติธรรมของประชาชน เรียนรู้การดูจิตและใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ

DONATE NOW

โครงการตามรอยบูรพาจารย์

followburapa3
0 %
Donation : /

นำเสนอประวัติ ความเป็นมา ฟื้นฟูเรื่องราวของบุคคลสำคัญในอดีต เช่น สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธา ฯลฯ ด้วยการพิมพ์ประวัติและทำรูปเหมือน

DONATE NOW

โครงการตำราสุวรรณโคมคำ

scripture
0 %
Donation : /

รวบรวมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในรูปของศิลปศาสตร์   โดยจัดองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ในรูปของเอกสาร

DONATE NOW

โครงการพยากรณ์การกุศล

payakorn1
0 %
Donation : /

ให้บริการตรวจดวงชะตา  แนะนำทางแก้ไขปัญหา ด้วยพุทธธรรม ปรับแก้พฤติกรรม  ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และทำชีวิตดีขึ้นโดยลำดับ

DONATE NOW

โครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ

goodhealth
0 %
Donation : /

ส่งเสริมการออกกำลังกายใจ ทำกายบริหารผสานการทำสมาธิ เพื่อป้องกันโรค สร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงให้แก่ร่างกายและจิตใจ

DONATE NOW
Translate »