DSC_0569

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2-12 เมษายน 2561

มูลนิธิสุวรรณโคมคำได้บริจาค ได้ระดมทุนทัพย์ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดที่ทุรกันดาร (วัดห้วยเจียง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก) ยากจนและขาดแคลน บริจาคผ้าไตรจำนวน 60 ไตร และบาตรจำนวน 50 ใบ ถวายการอุปถัมภ์บำรุงด้วยภัตตาหารและนำปานะ ยารักษาโรค และบริจาคเงินเป็นจำนวน 9,000 บาท  รวมเป็นยอดเงิน บริจาคทั้งสิ้น 64,880  บาท

26757017_742395955966749_1789025376663836970_o

มูลนิธิสุวรรณโคมคำมอบทุนการศึกษาแด่สงฆ์ 12 ประเทศ

วันนี้ (10 ม.ค.2561 เวลา 14.00 น.) ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา  มูลนิธิสุวรรณโคมคำ โดยมีพระมหายุงยุทธ ธีรธมฺโม,ดร. (ประธานมูลนิธิสุวรรณโคมคำ) และคณะ ซึ่งประกอบพระมหาพิทักษ์ จิตฺตโสภโณ , อาจารย์ภัทรวดี บุญมงคลกาญจน์, อาจารย์กานต์ มุสิกบุญเลิศ คุณรัชฎาวรรณ จงสวัสดิ์ และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้น้อมนำจตุปัจจัยรวมทั้งสิ้น 62,000 บาท (ทุนละ 2,000 บาท) ถวายแก่นิสิตซึ่งเป็นพระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร และสามเณรี ผู้เรียนดี มีคุณธรรม ทรงไว้ซึ่งสัมมาปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 31 รูป จาก 12 ประเทศ ได้แก่ เมียนม่าร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา จีน รัสเซีย ไทย ภูฐาน

พระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร และสามเณรีเหล่านี้เพิ่งออกจากการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเข้มข้น บริสุทธิ์ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ได้เดินทางมารับศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาซึ่งได้บริจาคผ่านทางมูลนิธิสุวรรณโคมคำของเรา จึงนับเป็นเนื้อนาบุญอันดีสำหรับผู้บริจาคร่วมกันมาในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่หายากยิ่ง

การมอบทุนครั้งนี้ ได้ความเมตตาเป็นอย่างสูงจากพระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี, ดร. (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา) ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา และให้โอวาทพิเศษแก่ผู้เข้ารับทุนจาก 12 ประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตนและสังคมอย่างน่าสนใจ

การมอบทุนครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี ทางมูลนิธิต้องขอแสดงความขอบคุณท่านพระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต(รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารแผนและพัฒนาเครือข่าย ศูนย์อาเซียนศึกษา) บุคลกรจากศูนย์อาเซียนศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้สนับสนุนกิจกรรมอันดีเช่นนี้ให้เกิดขึ้น และได้มอบโอกาสอันดีนี้ให้กับทางมูลนิธิของเรา

ที่สุดนี้ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพทุนในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจากการบริจาคครั้งนี้ บันดาล ประทานพรให้โชคดีมีทรัพย์ สุขภาพแข็งแรง ประกอบด้วยสติปัญญาอันเลิศ เจริญงอกงามในทางโลกและทางธรรมตราบสิ้นกาลนาน
และหวังว่าจะได้รับความเมตตาและมีโอกาสร่วมบุญกับทุกท่านในโอกาสต่อไป

แล้วพบกันใหม่ปี 2562 (สำหรับท่านที่่ต้องการบริจาคทุนการศึกษาในปีต่อไป สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โทร.02 465 4406, 087 713 5416) thesuwan.org
——————————————————
On 10 January 2018 -Apart of Student affairs, ASEAN Studies Centre and Suwannakhomkham Foundation started from 14:00 to 16:00 pm. at Buddhametta room 4th floor school building. Phra Rajvoramuni, Dr. vice-rector of students Affairs and acting Director of the Institute of languages MCU is the Chairman of the Grants scholarships to students who are studying in Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Let by PhramahaYongyut Dhiradhammo. The Chairman of the Suwannakhomkham Foundation total of 62,000 baht offer to ASEAN students in MCU for 31 scholarships. -Finally, The Most venerable Phra Rajvoramuni vice-rector of students Affairs and acting Director of the Institute of languages MCU would like to give a speech to the students must be skillful in 9 characteristics of MCU to be propagate Buddhism and developed in their country. “Stay hungry, Stay Foolish – Steve Jobs CEO of Apple Inc.;” In civilization ASEAN students must be active and do Net Working together and responsibility in your tradition, languages, and Buddhism in own country.

 

มูลนิธิสุวรรณโคมคำมอบทุนการศึกษา_3

ปฏิบัติธรรม ไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาปี 60

ประมวลภาพงานปฏิบัติธรรมและไหว้ครูใหญ่ประจำปี 2560 ของมูลนิธิสุวรรณโคมคำ วันที่ 8-11 ธันวาคม มีกิจกรรม เช่น บวชเนกขัมมะ, มอบทุนการศึกษา, สวดมนต์โต้รุ่ง, ธุดงค์, ฝึกกสิณไฟ น้ำ…ไหว้ครูบูรพาจารย์… “งานนี้ได้สร้างโอกาสให้กับผู้ปฏิบัติ ได้ฝึกฝนพัฒนาตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ” (พอ.ดร.มหายงยุทธ ธีรธมฺโม ประธานมูลนิธิกล่าว)

ชมวัดอรุณ12

นำเสด็จกษัตริย์เลโซโทและพระราชินีชมวัดอรุณฯ 27 ต.ค.2560

สมเด็จพระราชาธิบดีเดวิด โมฮาโต เบเร็ง ซีโซ เลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินี มาเซนาเต โมฮาโต เซอีโซ แห่งราชอาณาจักรเลโซโท(His Majesty King David Mohato Bereng Seeiso Letsie III and Her Majesty Queen Masenate Mohato Seeiso) เสด็จยังประเทศไทย เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค 2560

ในเช้าของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 พระองค์และองค์ราชินีได้เสด็จเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมภายในวัดอรุณราชวราราม การนี้มีคณะสงฆ์จากวัดอรุณ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ คณะทูต เจ้าหน้ารัฐ และประชาชน ถวายการต้อนรับ การเยี่ยมชมทำให้พอพระทัยเป็นอย่างมากกับการเสด็จ

หมายเหตุ: พระเดชพระคุณ พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)  ได้มอบหมายให้ท่านพระมหาชุมพร นิติสาโร (เลขานุการมูลนิธิสุวรรณโคมคำ, อาจารย์ ม.มหาจุฬาฯ) และคณะ มีพระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร.(ผู้นำอำนวยการส่วนงานอาเซียน มจร.,ที่ปรึกษามูลนิธิสุวรรณโคมคำ) ทำหน้าที่อธิบาย และนำชมสถาปัตยกรรม  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ โดยท่านหลวงพ่อประครูประทีปกิจจาภิรมย์ได้มอบของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธี

กฐิน1

กฐินแรก สถานปฏิบัติธรรมสุวรรณาภา 7 ตุลาคม 2560

กฐินสามัคคีได้แรงศรัทธาของศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เพื่อบูรณะสถานปฏิบัติและส่งเสริมกิจกรรมมูลนิธิสุวรรณโคมคำ ทอดถวาย ณ สถานปฏิบัติธรรมสุวรรณาภา จ.พิษณุโลก ทางมูลนิธิแสดงความขอบคุณแด่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงสำเร็จมีแด่ทุกท่านตั้งแต่วินาทีเป็นต้นไป

รัตตัญญู10_0

รัตตัญญู รุ่นที่ 10 (โครงการโบราณศาสตร์)

รัตตัญญญูรุ่น ๑๐ ระหว่าง 26 มิ.ย.-3 ก.ค.2560(โบราณศาสตร์สำหรับพระสงฆ์และกิจกรรมพัฒนาสถานปฏิบัติธรรมสุวรรณาภา) อบรมโดย ท่านพระอาจารย์ ดร.พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม และคณะ ทางมูลนิธิของเรา ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน

 

 

เทศน์มหาชาติวัดใหม่พิเรนทร์0

กิจกรรมพยากรณ์แนวพุทธส่งเสริมเทศน์มหาชาติ

วันที่ 1-3 กันยายน มูลนิธิสุวรรณโคมคำ นำคณะโดยพระอาจารย์ ดร.มหายงยุทธ ธีรธมฺโม (ประธานมูลนิธิ) ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษยานุศิษย์องมูลนิธิ ได้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ในกันฑ์อริยสัจจ์ ร่วมกับคณะสงฆ์หลวงพ่อ ดร.พระครูโอภาสธรรมสารและบรรดาผู้มีจิตศรัทธา ยอดถวายเข้าวัดใหม่พิเรนทร์ทั้งสิ้นในกัณฑ์ดังกล่าว 111,430 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาท)

การบุญในครั้งนี้ ทางมูลนิธิของแสดงความขอบคุณในความเสียสละของคณะครูอาจารย์และนักศึกษาที่อุทิศตนร่วมแรงร่วมใจประกอบคุณงามความดี “กิจกรรมพยากรณ์แนวพุทธ และฟังเทศน์” ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในระหว่างที่ศึกษาที่มูลนิธิสุวรรณโคมคำ ขอผลบุญอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านก้าวหน้าวิชชา โชคดีมีความสุข ทุกทิวาราตรีกาล

ไหว้พระบรมครู

พิธีไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า 3/58

มูลนิธิสุวรรณโคมคำเปิดไหว้ครูเสริมสิริมงคลและไหว้ครูเรียนสรรพวิชชาสุวรรณโคมคำ(ต้นตำรับ)และศาสตร์สมัยใหม่ พร้อมรับ “พระคัมภีร์สุรรณโคมคำ” และรับสิริมงคลต่าง ๆ เช่น  ครอบพระธาตุ: พระบรมสารีริกธาตุ,  บายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีร้อยกว่าท่าน ในวันที่ ๓ และ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้READ MORE

  • 0
  • 1
  • 2

อานุภาพกสิณชั้นสูงฝึกภาคสนาม

พระอาจารย์ คณาจารย์ และผู้ศึกษาอานุภาพกสิณขั้นสูง(ภาคปฏิบัติ) มูลนิธิสุวรรณโคมคำ ปฏิบัติธรรม จัดพิธีมหาพุทธานุภาพ(บรรจุพุทธคุณสู่วัตถุมงคล) ขึ้นเขาสักการะบูรพาจารย์ ถือธุดงค์ ศึกษาพืชสมุนไพรตามไหล่เขา พร้อมนำวัตถุมงคล น้อมจิตอัญเชิญบูรพาจารย์ปลุกเสก ปลูกพืชสมุนไพร เยี่ยมคุณยายยิ้มอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมกลางป่าลึก ศึกษาประวัติศาสตร์ ตามรอยบูรพาจารย์ และวัฒนธรรท้องถิ่น เมื่อวันที่11- 13 ก.ย.2558 ณ สุวรรณาภา พิษณุโลก

READ MORE

Translate »